Kirurgija

39,82 EUR
Na lageru
SKU
9789536239535

Kirurgija je grana medicine koja se bavi bolestima i stanjima koja zahtijevaju ili se mogu liječiti operacijskim ili manualnim procedurama. Naravno, definicija ne isključuje pozamašnu teoretsku pozadinu koja omogućava najvažniju procjenu u kirurgiji −hoće li zahvat bolesniku poboljšati trenutačno stanje, dugoročno opće stanje i na koji će način utjecati na kvalitetu života...

Kirurgija je grana medicine koja se bavi bolestima i stanjima koja zahtijevaju ili se mogu liječiti operacijskim ili manualnim procedurama. Naravno, definicija ne isključuje pozamašnu teoretsku pozadinu koja omogućava najvažniju procjenu u kirurgiji −hoće li zahvat bolesniku poboljšati trenutačno stanje, dugoročno opće stanje i na koji će način utjecati na kvalitetu života.
Kirurgija zahtijeva timski rad, određenu hijerarhiju, nepostojano radno vrijeme i suradnju s drugim strukama. Kirurgija je eksponirana grana medicine zbog dinamike koja je nužna za zbrinjavanja povreda, posljedica nesreća i hitnih stanja u kojima je život neposredno ugrožen, no veći dio posla nezamisliv je bez dobre trijaže i obrade konzervativnih internističkih grana. Također, po uspješnom kirurškom zahvatu, najčešće rezultat ovisi o nastavku internističke terapije, rehabilitacijskim aktivnostima, brizi obiteljskog liječnika i svjesnosti o potrebnoj promjeni kronične terapije. Motivacija i disciplina bolesnika omogućuju da što lakše prebrodi, nadamo se, kratkoročnu invaziju na njegov fizički i psihički integritet. Tu izrazito važnu ulogu igraju medicinske sestre i tehničari, koji svojim praktičnim savjetima, brigom i razumijevanjem obilježavaju veći dio pacijentova doživljaja boravka na odjelu kirurgije.

Više informacija
Product Name Kirurgija
Autori Danko Velimir Vrdoljak, Krešimir Rotim, Bojan Biočina
Broj stranica 694
Dimenzije C5
Godina izdanja 2017
ISBN 9789536239535
Jezik Hrvatski
Copyright © 2022, Zdravstveno veleučilište