Anatomija

53,09 EUR
Na lageru
SKU
9789536239597

Udžbenik “Anatomija”, autora Rotim i suradnici, na­mijenjen je studentima stručnih i sveučilišnih studi­ja, biomedicine i zdravstva. Valja posebno istaknuti njegovu važnost kao stručne literature iz kolegija anatomija, u sklopu temeljnih medicinskih znano­sti, koji je dio kurikuluma svih studija zdravstvenih usmjerenja.

 

Udžbenik “Anatomija”, autora Rotim i suradnici, na­mijenjen je studentima stručnih i sveučilišnih studi­ja, biomedicine i zdravstva. Valja posebno istaknuti njegovu važnost kao stručne literature iz kolegija anatomija, u sklopu temeljnih medicinskih znano­sti, koji je dio kurikuluma svih studija zdravstvenih usmjerenja.

Posebnu vrijednost ove knjige predstavlja njezina interdisciplinarnost te činjenica da su autori klini­čari predvođeni neurokirurgom prof. Rotimom uz korekturu i recenziju znanstvenika temeljnih medi­cinskih znanosti dali “kliničku sliku” ove važne te­meljne medicinske discipline.

U uvodu autori opisuju podjelu anatomije, razine strukturne organizacije, anatomske pojmove i na­zivlje, anatomski položaj te presjeke i ravnine tije­la. Poglavlja specijalne anatomije logičkim slijedom i jasno opisuju podjelu, razvoj, građu, te živčanu i krvnu opskrbu pojedinih organa i organskih susta­va. Pišući ovaj udžbenik autori su primjenili sva svo­ja medicinska i didaktička znanja kako bi anatomiju što više približili čitatelju. Sadržaj i opseg prilago­đeni su studentima stručnih studija (sestrinstva, fizioterapije, radiološke tehnologije, medicinske la­boratorijske dijagnostike, sanitarnog inženjerstva te radne terapije) pri čemu je studentima fizioterapije dodatno opisan sustav organa za pokretanje kao i živčani sustav. Studentima medicine i stomatologije udžbenik predstavlja korisnu dopunsku literaturu.

Vodeći računa o načinu na koji se uči anatomija, uz tekstualne opise organskih sustava, autori su izradi­li i originalne slikovne prikaze građe tijela čovjeka kako bi studentima olakšali svladavanje gradiva. Ilustracije prate tekst te daju čitatelju lakši uvid u sustavnu anatomiju te topografske odnose unutar organizma.

Zbog navedenoga smatram kako će knjiga “Anato­mija” biti izvrstan medij za savladavanje predmeta anatomije na korist sadašnjim i budućim genera­cijama studenata zdravstvenih studija u Republici Hrvatskoj.

Više informacija
Product Name Anatomija
Autori Krešimir Rotim i suradnici
Broj stranica 202
Dimenzije B5 produženi
Godina izdanja 2017
ISBN 9789536239597
Jezik Hrvatski
Copyright © 2022, Zdravstveno veleučilište